Booting And Shutting Down Trên Linux

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Pussy, Thg 7 7, 2017.

 1. Pussy

  Pussy New Member Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  955
  Quản trị mạng linux – Booting and shutting down trên linux

  Nội dung chính:

  1. Quá trình boot Linux
  2. Boot loader (boot manager) (Boot loader GRUB ,Boot loader LILO).
  3. Kernel image và initrd
  4. Tiến trình init và file inittab
  5. Tiến trình rc.sysinit
  6. /etc/rc.d/rc script
  7. Quá trình shutdown Linux
  1. Quá trình boot Linux
  • BIOS/ POST
  • MBR (lilo hoặc grub): cho phép lựa chọn hệ điều hành boot.
  • Kernel + initrd: load kernel và detect hardware.
  • Mount root file system (read only)
  • /sbin/init: tiến trình cha của mọi tiến trình.
  • /etc/inittab: quyết định run level và gọi start các dịch vụ cần thiết của run level đó.
  • Hiển thị đồ họa nếu ở runlevel 5.
  [​IMG]  2. Boot loader (boot manager) (Boot loader GRUB ,Boot loader LILO)
  • Boot loader hay còn gọi là boot manager cho phép quản lý nhiều hệ điều hành, chọn boot vào hệ điều hành nào.
  • Hai boot loader phổ biến của Linux:
  LILO (LInux LOader)
  GRUB (GRand Unified Boot loader)

  • Khi thay đổi file cấu hình, GRUB tự động nhận biết, LILO thì phải dùng lệnh /sbin/lilo để update cấu hình.
  • Ngày nay, GRUB là boot loader mặc định của đại đa số các hệ điểu hành Linux.
  + LILO (LInux LOader)

  [​IMG]

  • Để cài đặt LILO làm boot loader, dùng lệnh:
  /sbin/lilo – yêu cầu phải có file lilo.conf

  • Gỡ bỏ boot loader LILO, dùng lệnh:
  /sbin/lilo –u

  • Tìm hiểu lệnh lilo:
  man lilo

  • Tìm hiểu file cấu hình boot loader lilo:
  man lilo.conf

  + Boot loader GRUB

  [​IMG]

  • Cách phân biệt partition trong boot loader GRUB khác với cách thông thường của Linux.
  • GRUB không phân biệt IDE, và SCSI. đĩa cứng được hiểu là: hd%d.
  • %d: là số nguyên, bắt đầu từ zero để chỉ partition đầu tiên.
  • LILO có cách hiểu thông thường như Linux: hdXY, sdXY.
  • Một số lệnh của grub: sử dụng trong mode grub, hoặc trong file grub.conf
  [​IMG]

  3. Kernel image và initrd
  • Kernel image là hình ảnh nhỏ nhất của kernel được nén thành file vmlinuz-version.tar.gz.
  • Kernel image chứa những thành phần quan trọng cần thiết đầu tiên để boot máy tính.
  • initrd – initial ram disk: được sử dụng để detect phần cứng và load driver.
  • Đồng thời mount file systems dưới dạng read only để tiến hành kiểm tra.


  4. Tiến trình init và file inittab
  • Tiến trình init là cha của mọi tiến trình.
  • Tiến trình init sẽ tìm đọc file /etc/inittab để quyết định runlevel nào sẽ được boot.
  • Mỗi dòng trong /etc/inittab có dạng như sau:
  [​IMG]

  [​IMG]

  5. Tiến trình rc.sysinit
  • Tiến trình rc.sysinit thực thi những nhiệm vụ sau:
  thiết lập hostname của máy tính và detect môi trường network.

  Mount /proc file system.

  Thiết lập các tham số của kernel.

  Thiết lập giờ hệ thống, fonts.

  Khởi tạo phân vùng swap.

  Check file system và mount lại ở mode read-write.

  Load những module cần thiết.

  6. /etc/rc.d/rc script
  • Thực thi tất cả script liên quan đến run level đó.
  • Vd: nếu runlevel là 5, sẽ gọi thực thi các script trong /etc/rc.d/rc5.d
  • Các script này là file symbolic link, link đến các script thật sự, thường chứa trong /etc/init.d
  [​IMG]

  [​IMG]

  • Những script có bắt đầu bằng S, hệ thống sẽ gọi chạy lệnh: /etc/rc.d/init.d/<command> start.
  • Những script bắt đầu bằng K, hệ thống sẽ gọi chạy lệnh: /etc/rc.d/init.d<command> stop.
  7. Quá trình shutdown Linux
  [​IMG]
   
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này