Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Link Link *link*
Smile Smile :smile:
Wink Wink :wink:
Frown Frown :frown:
Mad Mad :mad:
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool:
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :tongue:
Big Grin Big Grin :grin:
Eek! Eek! :eek:
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? :what: